PRIMARIA COMUNEI STILPU

Judetul Buzau

PROIECTE INVESTITIONALE

PRIMARIA COMUNEI  STILPU
CONSILIUL LOCAL STILPU
Str. Principala, nr. 427
Stilpu, jud. Buzau
Tel.: 0238/453599, Fax: 0238/453598
Web:www.primariastilpu.ro
e-mail:primar@primariastilpu.ro


COMUNICARE

      Urmare adresei nr. 11161/MC/2011 a Ministerului Administratiei si Internelor facem cunoscut urmatoarele lucrari de investitii finalizate  sau in curs de finalizare  la nivelul comunei Stilpu, judetul Buzau:

      1. Lucrari de investitii finalizate in perioada 2009-2010:
               • ----------------------------------

      2. Lucrari de investitii finalizate in anul  2011:
               • Gradinita cu program normal comuna Stilpu, jud. Buzau;
               • Instalatie sanitara si canalizare Scoala Generala Stilpu.

      3. Lucrari ce urmeaza a fi incheiate in anul 2011:
               • Instalatie termica Scoala Generala Stilpu, judetul Buzau.
                                                                                                                                                                             PRIMAR
                                                                                                                                                                MANOLE CONSTANTIN

---------------------------------------- 
      Strategia de dezvoltare locala a comunei Stilpu, Judetul Buzau pe 2008 - 2013

Strategia de dezvoltare locala a comunei a fost solicitata de administratia publica locala intr-un moment extrem de oportun pentru actorii locali si autoritatile locale din comuna: solutionarea problemelor locale si implementarea proiectelor de dezvoltare utilizand posibilitatea de accesare a fondurilor comunitare prin programele operationale sectoriale in valoare de cca. 32 miliarde de euro.

Strategia isi propune cresterea capacitatii de planificare si parteneriat a membrilor comunitatii comunei Stilpu, intarind astfel capacitatea de absorbtie a fondurilor europene la nivel local.Fisiere: